Spedbarn tilkjent 10,5 millioner kr i erstatning og oppreisning

Advokat Brit Kjelleberg hos oss er oppnevnt som bistandsadvokat for et spedbarn som i januar i år, bare fire uker gammel, ble alvorlig skadet av sin far.

Oslo tingrett avsa den 14. september dom i saken og dømte faren til åtte års fengsel, ett år mindre enn aktors påstand i saken. Moren ble dømt for å ikke ha gitt datteren øyeblikkelig hjelp til 10 måneders fengsel, hvorav 4 måneder ble gjort betinget.

Volden påførte babyen bl.a. kraniebrudd, kragebensbrudd og omfattende hjerneskader. Hun er i dag under barnevernets omsorg.

Brit Kjelleberg la som bistandsadvokat ned påstand om erstatning for barnet på 10,1 millioner kroner og oppreisning (ikke-økonomisk skade) på 400-500.000 kroner, hvilket Oslo tingrett var enig i.

– Jenta vil ha behov for hjelp resten av livet og erstatningen vil bidra til at hun får et så godt og verdig liv som mulig, sier Kjelleberg.

– Likevel må det tas i betraktning at dette er en sum som skadevolder nok ikke vil være i stand til å kunne betale, men staten ved Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV) vil kunne forskuttere erstatningen. KFV har imidlertid en begrensning på 60 ganger grunnbeløpet når de skal forskuttere erstatning, hvilket nå  er NOK 5 554 650. KFV kan i særlige tilfeller forskuttere mer enn 60 G, fortsetter Kjelleberg.

Brit Kjelleberg er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og har betydelig erfaring fra retten. Hun bistår også som forsvarer i mange saker.

Domfelte far har anket dommen.

Les mer om saken her:

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-voldstiltalt-far-bor-dommes-til-ni-ar-i-fengsel-1.13118128

Fra venstre: Bistandsadvokat Brit Kjelleberg og aktor Irlin Irgens. Foto: Andreas De Brito / NRK

Kontakt oss dersom du har spørsmål om bistandsadvokat