Skatteoppgjøret 2021 – Egenrette eller klage på skatten?

Skatteoppgjøret er gjerne «fasiten» etter at skattemyndighetene har vurdert de opplysningene du ga i skattemeldingen som du leverte på våren. Skatteoppgjørene tas nå «løpende» fra juni, og på nettsidene til Skatteetaten fremgår at siste pulje skal være klar i slutten av november.

Når du mottar skatteoppgjøret bør du kontrollere det – også når du får penger tilbake.

Har du gjort endringer i skattemeldingen og skattemyndighetene ikke er enig med deg, er hovedregelen at du skal ha fått varsel om dette før skatteoppgjøret.

Dersom du ikke har gjort endringer eller endringene er tatt til følge, så skal jo dette i utgangspunktet være greit. Men dersom du har uteglemt en inntekt eller et fradrag, bør du få korrigert det så snart som mulig. Det gjør du ved å sende inn endringsmelding – man kan selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om altså leveringsfristen er passert.

Klage er først aktuelt når du har fått et vedtak fra Skatteetaten om at de har endret skatten din. Da må du passe på følgende:

 • Klagefristen er 6 uker – Klagen må være sendt innen seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt deg. Anbefalingen er å sende klagen elektronisk.
 • Klagen må fylle lovens krav til form og innhold.

Dersom du får dårlig tid, kan du be om fristutsettelse, det er gjerne bedre enn å sende inn en klage som ikke tilfredsstiller kravene i loven. Da er risikoen at klagen du sender ikke er fristavbrytende.

Vi kan hjelpe deg med å gjennomgå skatteoppgjøret ditt, og eventuelt med egenretting eller klage.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Emne

  Melding