Rett til tilrettelegging på skolen – artikkel i R-magasinet