Arveavgift – hva nå?

Arveavgiften i Norge ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. I stedet fikk vi inn et generelt kontinuitetsprinsipp ved arv og gave; man overtar arvelaters/givers inngangsverdi på flere typer eiendeler enn tidligere. Det betyr at ved salg av midler mottatt ved arv eller gave, skattlegges du for verdistigning også i tidligere eiers eiertid. Unntak gjelder for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk – dersom arvelater eller giver kunne solgt slik eiendom skattefritt.

Gjeninnføring av arveavgiften var noe mange fryktet i forkant av valget; både SV og Rødt har gjeninnføring av arveavgift på sitt partiprogram. Nå ble ikke noen av disse partiene med i regjeringen. I regjeringsplattformen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet (Hurdalsplattformen) er ikke arveavgift noe tema. Den som er motstander av arveavgift kan dermed (foreløpig) puste lettet ut.

Støre-regjeringen er imidlertid en mindretallsregjering, og må søke støtte i Stortinget for sitt budsjett. Det blir spennende å se hva som foreslås når de skal avgi sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet i november, og hvordan den mottas i Stortinget. Selv om skattegrepene som er varslet i første rekke gjelder formuesskatt (blant annet skjerpet formuesskatt for den som eier aksjer og dyre boliger) og høyere skatt på inntekt, er det i alle fall en teoretisk mulighet for at arveavgiften kan bli et tema i budsjettforhandlinger der regjeringen må søke støtte fra SV eller Rødt.

Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får: Går du uansett med tanker om generasjonsskifte – enten det gjelder familiebedriften, boligen eller hytta – er det derfor grunn til å få dette nærmere vurdert.

Det er mye å ta hensyn til i slike vurderinger – og det gjelder ikke bare skatt og avgift:

 • Ved overføring av fast eiendom – for eksempel familiehytta, er aktuelle problemstillinger sameieavtale mellom barna, eventuell bruksrett og dokumentavgift ved overføring av hjemmel.
 • Er det snakk om overføring av virksomheten din, er viktige stikkord styringsdyktighet, aksjeklasser og aksjonæravtaler. Kanskje bør du også optimalisere eierstrukturen i forbindelse med generasjonsskiftet – for eksempel omdanne til aksjeselskap om du driver virksomhet i enkeltpersonforetak eller etablere eget holdingselskap.

Vi hjelper deg gjerne med planlegging og gjennomføring av generasjonsskiftet.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Emne

  Melding