Hvilke rettigheter har jeg etter at straffesak mot meg er henlagt?

Av Brit Kjelleberg

En som er siktet i en straffesak får automatisk et sett med rettigheter. Rett til å la seg bistå av advokat, rett til å nekte å forklare seg og rett til innsyn i sakens dokumenter for å nevne noe.

Det mange imidlertid glemmer, særlig i mindre saker, er at de også etter at en sak er avsluttet, ved henleggelse eller at man er frifunnet ved dom, har rettigheter som skal ivaretas av advokat.

Ved henleggelse av straffesak eller frifinnelse har man mulighet til å søke om erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Dette følger av straffeprosessloven kapittel 31. I forbindelse med slik søknad har du automatisk krav på fri rettshjelp, altså advokatbistand som ikke koster deg noen ting.

Det samme gjelder i saker hvor man har vært pågrepet og satt i arresten/varetekt, selv om man ikke formelt får status som siktet/det ikke opprettes straffesak.

I denne sammenheng kan man kreve både oppreisning, samt direkte tap og tap av erverv (inntekt).

Foreldelsesfrist for å fremme slikt krav er 3 år, jf den alminnelige foreldelsefrist i foreldelsesloven § 2.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar