Husleieforhold

  • I en husleieavtale er leietakerens fremste forpliktelse å betale husleie. Utleiers fremste forpliktelse er at husrommet er tilgjengelig for leietaker i tråd med leieavtalen. Dersom leietaker ikke betaler husleien i henhold til leieavtalen, dvs. rett størrelse til rett tid og til rett konto eller mottaker, så er dette et brudd på leieavtalen. Gjentatte utestående betalinger

  • Ved leie av bolig har husleieloven strenge regler om depositum, se husleieloven § 3-5. Depositum er en pengesikkerhet for utleier og leietaker dersom det oppstår noe under leieforholdet. Utleier skal betale for depositumskonto, og depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders avtalt husleie. Er avtalt husleie kr. 8 000,- per måned, kan depositumet være

  • Husleieloven gjelder for avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Har du en avtale om bruksrett til husrom, men det skal ikke betales vederlag, så gjelder ikke loven. Dette er typisk bruksretter. Et vederlag må ikke være penger – vederlaget kan være fastsatt helt eller delvis til annet enn penger. Dette kan eksempelvis være at

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!