Hva er reklamasjon?

Hvis du har kjøpt eller leid noe og det du har kjøpt eller leid har en feil/mangel, så må du reagere overfor den du har kjøpt eller leid fra. Dette gjør du ved å reklamere. Reklamasjon er kort fortalt et varsel til noen du har kjøpt eller leid noe fra, eksempelvis kjøp av bolig, mobiltelefon eller håndverkertjeneste.
Reklamasjon reiser mange spørsmål, hvor sentrale spørsmål er:

• Når skal jeg reklamere?
• Hvilke formkrav stilles til en reklamasjon?
• Hvilke krav stilles til innholdet i en reklamasjon?
• Når starter reklamasjonsfristen å løpe?
• Hvor lang tid har jeg på meg til å reklamere?

Du må reklamere så raskt som overhodet mulig når du forstår at det foreligger feil/mangel eller du har fått dokumentert feil/mange. Venter du for lenge fra du skjønte eller burde skjønt at det var en feil/mangel, kan du tape hele kravet ditt. Dersom du er usikker på om du skal reklamere, bør du som regel reklamere snarest uansett. Det verste som kan skje er at du får et avslag, men da har du i alle fall reklamert.
Varselet bør være skriftlig, men kan fremsettes muntlig. Muntlig reklamasjon er vanskelig å bevise i ettertid.
Minstekravet til innholdet i en reklamasjon er at mangelen gjøres gjeldende og at du vil kunne komme til å gjøre gjeldende krav pga. feil/mangel. Dette kan være krav på retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Skriver du ikke hvilket krav du gjør gjeldende, kalles det for en nøytral reklamasjon. En slik reklamasjon vil ofte avbryte reklamasjonsfristen, etter eksempelvis avhendingsloven. En slik nøytral reklamasjon må du følge opp aktivt og helst så raskt som mulig inngi en spesifisert reklamasjon; en reklamasjon som sier hvilket krav du vil gjøre gjeldene og som gjerne utdyper den første reklamasjonen.
Reklamasjonen må du sørge for at blir sendt til/ fremsatt for riktig person eller firma til riktig adresse. De følgende spørsmål må alltid vurderes konkret i din sak.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!