Hva betyr forkortelsene BTA, BRA, BYA, % BYA, %-TU og u-grad?

I plan- og bygningssaker kommer du ofte over en del forkortelser som kan virke fremmede. Disse brukes også i reguleringsplaner og er vesentlige styringsverktøy for kommunen når de skal bestemme arealutnyttelse.

• BTA er forkortelse for bruttoareal.
• BRA er forkortelse for bruksareal.
• BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. BYA kalles ofte et byggs «fotavtrykk» fordi det i utgangspunktet gjenspeiler byggets flate mot terrenget oppgitt i kvadratmeter.
• % BYA er forkortelse for prosent bebygd areal, og er en måte å beregne forholdet mellom størrelsen på boligen sammenlignet med tomten. Det er nærmere regler om hvilke deler av boligen som skal tas med i beregningen, og hvilke deler av tomten som skal tas med i beregningen. Det er kun deler av tomten avsatt til bebyggelse som skal tas med i beregningen. Videre medregnes ikke a) bygningsdeler som ikke ligger høyere enn 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, og b) utspring/utkragende bygningsdeler inntil 1 meter fra fasaden.
• %-TU er forkortelse for prosent tomteutnyttelse.
• U-grad er forkortelse for utnyttingsgrad.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!