Bør jeg si opp stillingen selv?

Det kan være flere ulike årsaker til at du vurderer å si opp stillingen din. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i stillingen din uten ditt samtykke, arbeidsgiver har uttrykt ønske om at du selv sier opp egen stilling, virksomheten har startet nedbemanningsprosesser, du ser at stillingen din er overflødig eller at du ikke innehar riktig kompetanse for din stilling eller du har fått tilbud om en sluttpakke/sluttavtale.

I disse tilfellene er det lurt at du tenker deg godt om før du enten sier opp selv eller godtar en sluttavtale. Årsaken til dette er at du mister retten til å reversere valget ditt så fort bindende avtale er inngått, det foreligger da ingen angrerett. Valget du tar vil blant annet ha innvirkning på stønader fra NAV, anledning til å bestride en dårlig sluttavtale og muligheten til å bestride en ugyldig oppsigelse.

Årsaken til at arbeidsgiver tilbyr sluttpakke er ofte begrunnet i at det skal mye til for at en oppsigelse anses for å være saklig, det kan også være at arbeidsgiver ønsker å si deg opp, men samtidig vil kompensere deg for en tid fremover slik at du er sikret utbetaling av lønn frem til du finner deg en ny jobb. For å sørge for at dine rettigheter som arbeidstaker er ivaretatt vil det være lurt at en advokat ser over sluttavtalen før du signerer.

Sier du opp arbeidsforholdet ditt av egen fri vilje, eller du inngår en sluttavtale, vil du som hovedregel få en karantene eller forlenget ventetid på 12 uker før du har rett til utbetaling av dagpenger fra NAV. Det samme gjelder dersom du har blitt avskjediget eller oppsagt fra stillingen din på grunn av forhold som du selv er skyld i. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før man tar en beslutning om oppsigelse eller sluttavtale.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!