Når gjelder avhendingsloven?

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) gjelder når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Det må altså være en overføring av eiendomsretten til en eiendom fra en person eller et firma til en annen. Loven omfatter også overføring av sameie i fast eiendom, av eierseksjonssameie og av tomtefesterett. Utenfor loven faller bl.a. avtale om bruksrett, festerett, oppføring av ny bolig og andre entrepriseavtaler.

Selger du eksempelvis en bolig til en annen, så vil avhendingsloven gjelde. Loven vil gi føringer for hva avtalen med kjøper kan bestemme. Ved forbrukerkjøp har loven en rekke regler som ikke kan fravikes i en kjøpsavtale – disse reglene må altså følges. Dette er et utslag av stortingets ønske om å gi vern til forbrukere i kjøp og salg av fast eiendom. Er kjøpsavtalen i strid med ufravikelige regler, så vil de ufravikelige reglene gjelde og sette de aktuelle bestemmelsene i avtalen til side. Med forbrukerkjøp mener loven kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Det er viktig å huske at denne loven gjelder i mange tilfeller utenom ordinært kjøp via megler. Loven gjelder eksempelvis hvis to ektefeller skiller seg og den ene skal kjøpe den andres eierandel. Loven gjelder dersom foreldre skal gi en bolig i gave til sine barn. Om det er praktisk aktuelt å bruke avhendingsloven i disse tilfellene er en sak, men loven vil likefullt gjelde.
Ved salg av nyoppført bolig gjelder bostedsoppføringsloven (bustadoppføringslova). Det er altså forskjell på hvilken lov du skal se på avhengig av om det er oppføring av ny bolig eller salg av brukt bolig. Bostedsoppføringsloven, slik som avhendingsloven, gir forbrukere et vern.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!