Omsorgsovertakelse


Mann som holder hånden til en liten jente