Oppføringer av avcoadmin

Lønnstyveri

  Hvis du som arbeidsgiver ikke betaler lønn eller andre ytelser som arbeidstaker har krav på, kan du risikere å bli dømt for lønnstyveri. Med virkning fra 1.1.22 har Stortinget vedtatt to nye bestemmelser i straffeloven (§§395 og 396) som gjør lønnstyveri straffbart. Lønnstyveri kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år eller inntil