Oppføringer av avcoadmin

Kan oppsigelse sendes på e-post eller legges i ansattes postkasse?

Kan oppsigelse sendes på e-post eller legges i ansattes postkasse? Når arbeidsgiver har besluttet å si opp en ansatt, må skriftlig oppsigelse leveres den ansatte. Det følger av arbeidsmiljøloven at oppsigelse enten må leveres til den ansatte personlig eller sendes i rekommandert brev til den ansattes oppgitte adresse. I praksis er det likevel slik at

Lønnstyveri

  Hvis du som arbeidsgiver ikke betaler lønn eller andre ytelser som arbeidstaker har krav på, kan du risikere å bli dømt for lønnstyveri. Med virkning fra 1.1.22 har Stortinget vedtatt to nye bestemmelser i straffeloven (§§395 og 396) som gjør lønnstyveri straffbart. Lønnstyveri kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år eller inntil