• Utarbeide sponsorkontrakt

Idrettsjus

Idrettsjus – advokattjenester til idrettsutøveren, klubben eller idrettslaget

Et særegent kjennetegn ved idrettsbevegelsen er at den langt på vei er selvstyrt. I Norge er idretten organisert gjennom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) som en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en uavhengig, frivillig og partipolitisk nøytral organisasjon.

Rammeverket for den organiserte idretten omfatter både de lover og vedtak organisasjonen selv har vedtatt, samt at en rekke lover og bestemmelser som gjelder for samfunnet for øvrig også vil komme til anvendelse.

Den sentrale og overordnede reguleringen er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov. NIFS lov har i kapittel 1 og 2 inntatt generelle bestemmelser om organisasjonen. Bestemmelser om Idrettstinget fremgår av kapittel 3. Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet, jf. kapittel 4. Mellom idrettstinget er det idrettsstyret som er NIFs høyeste myndighet. Idrettsstyret har det overordnede ansvaret for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Kapittel 5-10 omhandler de enkelte organisasjonsledd. For øvrig har loven bestemmelser om disiplinær-/straffebestemmelser, bestemmelser om doping i, bestemmelser som regulerer samarbeid med næringslivet og til slutt markeds og rettighetsbestemmelser.

I tillegg til den overordnede loven er hvert enkelt organisasjonsledd pålagt å ha lover som er godkjent av idrettsstyret. For å sikre dette har Idrettsstyret utarbeidet lovnormer for hvert enkelt organisasjonsledd. I tillegg til lovnormene er det vedtatt en rekke bestemmelser og retningslinjer på forskjellige områder som er gjeldende for de enkelte organisasjonsledd. Eksempelvis er det utarbeidet egne bestemmelser om barneidrett. Disse regulerer rammer og organisering av barns deltakelse i organisert idrett. Ut over de nevnte regler vil eksempelvis særforbundene være underlagt de respektive internasjonale særforbundenes lover og regler.

For idretten som for andre frivillige organisasjoner og samfunnet ellers vil det være en rekke offentlige lover og bestemmelser som vil få anvendelse på idrettslige forhold og som idrettsbevegelsen som alle andre må holde seg innenfor.

AVCO har spesialkompetanse på området og kan bistå deg som klubb, idrettsutøver eller idrettslag i problemstillinger innenfor idrettsjus eller andre juridiske problemstillinger som kommer opp i det daglige virket.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   SISTE ARTIKLER

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig