• Personskade advokat Oslo

ERSTATNING FOR PERSONSKADE

Erstatning for personskade

Med personskade siktes det til skade på person som det kan tilkjennes en eller annen form for økonomisk kompensasjon for. Det kan være snakk om et alminnelig erstatningskrav rettet mot skadevolderen, utløsning av rett på trygdeytelser fra det offentlige, eller forsikringsutbetalinger fra forsikringsselskaper. Dekningen av det økonomiske tapet en lider som følge av personskade, kan være et omfattende prosjekt. Du kan ha rett på å få dekket tapt inntekt, redusert fremtidig inntektsevne, utgifter til behandlinger og lignende. Personskaden kan videre utløse en rekke særskilte rettigheter etter folketrygdloven dersom personskaden er å anse som en yrkesskade.

Noe forenklet sagt er personskaden er en yrkesskade dersom den oppstod som følge av en arbeidsulykke eller lignende. I tillegg kan et slikt tilfelle utløse krav på utbetalinger fra din arbeidsgivers forsikringsselskap. Saker tilknyttet skade på person kan utløse juridiske problemstillinger i forholdet mellom deg og ditt forsikringsselskap, eller det kan oppstå spørsmål i tilknytning til dine rettigheter i den offentlige trygdesystemet. Det anbefales derfor å rådføre seg med en advokat i slike tilfeller.

AVCO har kyndig kompetanse innenfor juridiske problemstillinger tilknyttet ulike former for personskade. Ta kontakt med oss dersom du har blitt utsatt for en hendelse du er usikker på om kan gi deg rettigheter i en slik forbindelse. Vi kan også bistå deg dersom du har kommet i en tvist med forsikringsselskapet ditt eller du har spørsmål om prosessen for å få utbetalt støtte fra det offentlige.

VELG ADVOKAT

TA KONTAKT FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om erstatning etter personskade – vi kan hjelpe deg!

  SISTE ARTIKLER

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig