• retting av mangler ved bolig - eiendomsrett oslo

Retting og utbedring av mangler ved fast eiendom

Retting og utbedring av mangler ved fast eiendom

Dersom det foreligger en mangel, har selgeren rett til å rette mangelen dersom han tilbyr dette. Kjøper må som hovedregel akseptere at selger vil rette mangelen, og betyr at kjøper er avskåret fra å gjøre gjeldende prisavslag eller heving. Avviser kjøper en rettmessig tilbud om retting, mister kjøperen retten til å gjøre gjeldende prisavslag eller heving. Unntaket er om rettingen medfører urimelig ulempe for kjøperen og kjøperen ikke har særlig grunn til å motsette seg retting. Dette følger av avhendingsloven § 4-10. Urimelig ulempe kan være at det tar lang tid før selger retter mangelen. Særlig grunn kan være bl.a. være rot og sommel fra selger.

Kjøper har også rett til å kreve at selger retter mangelen dersom selger har oppført boligen, på nærmere bestemte vilkår, jf. avhendingsloven § 4-10 annen ledd.
Selger betaler for utgiftene til rettingen, jf. avhendingsloven § 4-10 tredje ledd.

Har selger plikt til å rette mangelen, men likevel ikke gjør dette, kan kjøper kreve erstattet kostnader ved å få mangelen rettet, jf. avhendingsloven § 4-10 fjerde ledd siste setning.

Oppdager kjøper en mangel, bør det opprettes en dialog med selger hvor det avklares om selger fikser feilen. Slik dialog kan ofte by på vanskeligheter og konflikt mellom kjøper og selger. Det kan være smart å rådføre seg en advokat for å stå bedre i sin sak.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  OFTE STILTE SPØRSMÅL

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig