• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Samvær

Ethvert barn har rett til samvær med begge sine foreldre og begge foreldre har et gjensidig ansvar for at samværsretten oppfylles. Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med har således rett til samvær med barnet.

Barneloven inneholder ingen regler om hvor mye samvær samværsforelderen skal ha. Det er derfor opptil foreldrene å enes om omfanget av samværsretten. Det skal her tas hensyn til hva som vil være barnets beste og samværet må tilpasses til det enkelte barn og dets situasjon. For det tilfelle at foreldrene ikke blir enige om samværet må spørsmålet bringes inn for domstolen.

I enkelte tilfeller kan domstolen komme frem til at samværet med den andre forelderen skal foregå under tilsyn eller at det ikke skal være noe samvær i det hele tatt. Rettspraksis har lagt til grunn at det skal «ganske tungtveiende grunner» til for å nekte samvær. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor barnet har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Det er også aktuelt der hvor omsorgspersonen bor på sperret adresse eller hvor barnet rett og slett nekter å ha samvær med en av foreldrene.

AVCO har lang erfaring med samværssaker. Vi kan bistå med rådgivning, med å utarbeide samværsavtale mellom foreldrene eller å prosedere saken for domstolene. 

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig