• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Foreldreansvar

Foreldreansvaret innebærer at barnet har krav på omsorg og omtanke fra sine foreldre. Videre innebærer det et ansvar om å ta avgjørelser for barnet, herunder avgjørelser om hvor barnet skal bo, gå på skole, barnets navn, medisinsk behandling, utstedelse av pass mm. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov.

Utgangspunktet er at foreldre har foreldreansvaret sammen, med mindre noe annet er avtalt. Dersom det oppstår uenighet mellom foreldrene om hvem som skal ha foreldreansvaret, eller en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene, må spørsmålet avgjøres av domstolen. Det skal mye til for å tilkjenne den ene forelderen foreldreansvaret alene.

Å gå til sak om å få foreldreansvaret alene, altså å frata den andre forelderen foreldreansvaret, vil kunne være aktuelt der hvor den ene forelderen ikke følger opp. Dette kan for eksempel skyldes at den ene forelderen har psykiske utfordringer, misbruker rusmidler, utsetter partner og/eller barnet for vold. 

Det vil også være aktuelt i tilfeller hvor den ene forelderen til stadighet saboterer for barnet eller den andre forelderen. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor en forelder nekter å samarbeide til utstedelse av pass eller opprettelse av bankkonto til barnet. Et annet tilfelle kan være hvor en forelder motsetter seg å samarbeide ved behov for medisinsk behandling av barnet, eller å gi sin signatur slik at barnet kan dra på skoleturer, ferier ol. 

Det vil også kunne være utfordrende å ha felles foreldreansvar dersom en av foreldrene bosetter seg i utlandet. Dette fordi det vanskeliggjør et samarbeid mellom partene.

Om du er i behov for å få foreldreansvaret alene eller opplever at den andre forelderen ønsker å frata deg foreldreansvaret kan vi i AVCO bistå deg. Vi har lang og god erfaring i saker som omhandler foreldreansvar.

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig