• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Barnets faste bosted – hvor skal barnet bo?

Ved samlivsbrudd må foreldrene enes om hvor barnet skal bo. Her finnes det flere ulike ordninger. Barnet kan bo fast hos mor, hos far eller ha delt fast bosted. Med fast bosted menes det stedet hvor barnet bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse. Selv om barnet har fast bosted hos en av foreldrene kan samvær avtales helt opp til halve tiden med den andre forelderen.

Vurderingen av hvor barnet skal ha sitt bosted skal rette seg etter det som er barnets beste. Barnets beste er et skjønnsmessig kriterium og i hver sak må det foretas en konkret individuell vurdering. Barn er ulike og kan være sårbare. Dette gjør at vurderingen av hva som er barnets beste kan være ulik fra en sak til en annen. 

Gjennom rettspraksis har domstolene listet opp en rekke momenter av betydning for vurderingen av hva som er barnets beste og om avveiningen av de ulike momentene. Momentene som vektlegges er blant annet:

 • Risiko ved miljøskifte, herunder indre og ytre miljø
 • Hensynet til best samlet foreldrekontakt
 • Barnet egne mening
 • Barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene, særlig aktuelt moment for små barn
 • Stabile hjemmeforhold
 • Holde søskenflokken samlet
 • Foreldrenes omsorgsevne

Det er opp til foreldrene å bli enige om hvor barnet skal ha fast bosted. Der hvor foreldrene ikke enes vil det være opp til retten å avgjøre spørsmålet. Domstolen vil forsøke å bidra til at konflikten løses gjennom mekling, og vil alltid forsøke å finne den løsningen som er best for barnet.

I saker som omhandler fast bosted vil det lønne seg å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. Vi i AVCO hjelper deg med å vurdere din sak og gi deg råd om riktig fremgangsmåte. Vi fører jevnlig saker om foreldretvister for domstolene og har betydelig prosesserfaring.

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig