Damir Drace

Advokat

Damir Drace er advokat i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS. Han tiltrådte november 2021.

Drace fullførte sin Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2016. Drace har betydelig erfaring med saker om kjøp og salg av fast eiendom og arbeidet mellom 2017-2021 i Protector Forsikring ASA. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor avhendingssaker og opptrer for domstolene om temaet. Han bistår både kjøpere og selgere av fast eiendom.

Drace har tidligere arbeidet som jurist i Næringsetaten i Oslo kommune og førstekonsulent i NAV forvaltning. Han har også skatt- og avgiftsrett som spesialområde.

+47 920 77 340

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2021 – d.d.
  • Protector Forsikring AS, advokatfullmektig/advokat, 2017-2021
  • Oslo kommune, Næringsetaten, jurist, 2016-2017
  • Nav Forvalting, førstekonsulent/vikar, 2014-2016

MEDLEMSKAP OG TILLITSVERV

  • Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen , 2016
  • Spesialfag: Skatterett og selskapsrett
  • Spesialoppgave: ”Skatteloven § 14-90 og vilkåret «overveiende motiv»

Språk: Engelsk, Bosnisk, Kroatisk