Caroline Wold Knudsen

Advokatfullmektig

Caroline Wold Knudsen startet som advokatfullmektig i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS i mars 2021. Hun arbeider med blant annet familie- og arverett, alminnelig forretningsjus og fast eiendomsrett.

Caroline kommer fra stillingen som advokatfullmektig i KPMG og har de siste tre årene jobbet med finansregulatorisk rådgivning og compliance. Under studietiden jobbet Caroline i Barneombudet og JURK hvor hun var rådgiver innen barnerett, familie- og arverett.

+47 988 76 116

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Familie- og arverett
 • Alminnelig forretningsjus
 • Barnerett
 • Fast eiendomsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordal & Co Advokatfirma AS, Advokatfullmektig, 2021 – d.d.
 • KPMG Law Advokatfirma AS/KPMG AS, advokatfullmektig/senior associate, 2019 – 2021
 • FCG Norge, advokatfullmektig/senior associate, 2018 – 2019
 • Advokatfirmaet Molteberg Nilsen, praktikant, 2016 – 2017
 • Barneombudet, juridisk rådgiver, 2015 – 2016
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), juridisk rådgiver, 2015 – 2016
 • Advokatfirma DLA Piper, kveldssekretær, 2013 – 2016

Språk:

 • Engelsk

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012 – 2018. Valgfag: Skatterett
 • Masteroppgave: Aktiv forvaltning av verdipapirfond
 • University of Calgary, Faculty of Law, 2017. Valgfag: International Trade Law, Mergers & Acquisition, International Law, Environmental Law