Axel Øwre

Advokat | Partner

Advokat Axel Øwre er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo (UiO). Øwre har særskilt kompetanse innenfor det forretningsjuridiske området, herunder med kontraktsrett, selskapsrett, finansiering samt kjøp og salg, herunder av skip, fly, tyngre kjøretøy og fast eiendom.

Advokat Øwre har siden 2010 for Oslo byfogdembete bestyrt et tresifret antall offentlige dødsboer og jobber for tiden hovedsakelig med arv og skifte. Sammen med samarbeidende kollegaer yter han også bistand i private dødsboskifter.

Advokat Axel Øwre har i perioden fra 2001 – 2015 undervist masterstudentene på Sjørettsinstituttet ved UiO hvor han også har vært sensor. Øwre har løpende bekledd styreverv i selskaper og stiftelser. For fagmiljøet resulterte denne erfaring i et engasjement for Oslo krets av Advokatforeningen, hvor Øwre satt i styret i en periode på 6 år, de siste 2 år som styreleder for Oslo krets.

+47 970 13 000

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Arv og skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Eiendomsmegling
 • Alminnelig forretningsjus
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, partner, 2020 – d.d.
 • Advoco Advokatfirma DA, partner,  2002 – 2020
 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA, 1999 – 2002
 • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, ass.dir og leder av juridisk avdeling, 1995 – 1999
 • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, advokat, 1988 – 1994
 • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, advokatfullmektig, 1985 – 1988
 • Handels- og skipsfartsdepartementet, førstekonsulent/sted.f. byråsjef, 1984 -1985
 • Handels- og skipsfartsdepartementet, førstesekretær, 1981 – 1983

Språk:

 • Engelsk

Utdannelse

 • Cand. jur ,  Universitetet i Oslo, 1981