Karoline Hagen

Advokat | Assosiert partner

Karoline Hagen fullførte sin Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2014, og har arbeidet i advokatbransjen siden. Hun fikk advokatbevillingen september 2016, og tiltrådte som advokat i  Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma med virkning fra 1. januar 2019.

Hagen arbeider primært med plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, tingsrett, fast eiendom og entrepriserett.

I tillegg har hun opparbeidet seg særskilt kompetanse innenfor vei-, vann- og avløpsrett, som blant annet omhandler spørsmål om flytteplikt for ledningseiere i grunn, ansvar for skader fra vann- og avløpsanlegg og om fastsettelse og innkreving av offentlige gebyr for vann og avløp. Dette som følge av sin stilling som advokat i et av landets ledende firmaer innenfor disse rettsområdene.

Hagen har prosedyreerfaring for både tingrett og lagmannsrett innenfor ovennevnte rettsområder.

Å være pro aktiv og følge opp sakene med et godt engasjement beskriver Hagens arbeidstilnærming.

+47 911 14 640

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Plan- og bygningsrett
 • Vei-, vann- og avløpsrett
 • Forvaltningsrett
 • Tingsrett
 • Fast eiendom og entrepriserett
 • Barnefordeling

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, assosiert partner, 2022 – d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, senioradvokat, 2020 – 2022
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – 2020
 • Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, advokat, 2016-2019
 • Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, advokatfullmektig, 2014-2016
 • Advokatfirmaet Schjødt AS, studentmedarbeider, 2010-2014
 • Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, Trainee, 2013
 • Foreleser i forvaltningsrett og kjøpsrett ved NMBU i Ås – 2017-d.d.
 • Sensor i Statsrett og metode, NMBU i Ås – 2017 – d.d.
 • Medforfatter til artikkel i Kart og Plan nr 1 2018 – «Kommunens adgang til å gi bestemmelser om, og fastsette krav til, overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan»

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2014 – Universitetet i Oslo
 • Masteroppgave: «Åndsverkslovens vern for fotografiske verk og bilder»