Lisa Eian

Advokat

Lisa Eian er advokat i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS hvor hun startet som fullmektig i januar 2016. Eian har jobbet i advokatbransjen siden 2008, og har blant annet arbeidserfaring fra USA gjennom praksisperiode på advokatkontor. Eian har jobbet i Aurlien Vordahl & Co siden 2014, parallelt med sin juridiske utdannelse.

Eian arbeider primært med arbeidsrett og familie- og arverett, og tar også saker innen strafferett og kontraktsrett.

Eian har en sterk gjennomføringsevne, og hun utfører sitt arbeid målrettet og nøyaktig. Hun har prosedyreerfaring fra både sivil- og strafferettslige saker, samt rettsmekling. Bistand i arbeidstvister, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, er Eians særlige kompetanseområde.

+47 458 74 567

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Diskrimineringsrett
 • Kontraktsrett
 • Arve- og familierett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2018 – d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2016 – 2018
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2014 – 2015
 • Lund & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2013 – 2014
 • DNB Bank ASA, kunderådgiver, 2012 – 2015
 • Salehi & Assoicates P.C, Los Angeles, CA, praktikant (internship) på advokatkontor, 2012
 • Advokat Arvid Eian, advokatsekretær, 2008-2013
 • Advokatene på Jeløy, sentralbordmedarbeider, 2009-2011

Medlemskap / verv:

 • Medlem av Den Norske Advokatforening

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2010 – 2015, Universitetet i Oslo
 • Spesialfag: Arbeidsrett, Diskriminering- og likestillingsrett, International Human Rights Law: institutions and procedures, Rettslig bevisteori og Markedsrett.
 • Masteroppgave: ”Tiltalebeslutningen som rettssikkerhetsgaranti i straffeprosessen. Formål, funksjon og utformingskrav”.

Språk: Engelsk