Katrine Bergh

Advokatfullmektig

Katrine Bergh tiltrådte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co høsten 2015. Hun har jobbet i advokatbransjen siden 2010.

Bergh arbeider primært med pengekravsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett og fast eiendom, og tar også saker innenfor markedsføringsrett.

Hennes arbeidshverdag dreier seg i hovedsak om alternativ tvisteløsning, hvor fokus rettes mot utenrettslige løsninger og forhandlinger. Bergh har opparbeidet seg prosedyreerfaring i stillingen som advokatfullmektig, og har prosedert i både sivil- og strafferettslige saker for retten.

Tett oppfølgning av klienter, tilgjengelighet og grundighet beskriver Berghs arbeidstilnærming.

+47 474 63 652

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2015 – d.d
  • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, studentmedarbeider, 2010-2015
  • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, trainee, 2014

Medlemskap og verv:

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Studentrepresentant ved Den sentrale klagenemnd, UiO. 2011-2012.

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2015 – Universitetet i Oslo
  • Postgraduate Credit, University of Westminster 2015
  • Spesialfag: Markedsrett, Patent- og varemerkerett. Foundations in International Commercial Law, Negotiation: Theory, Contexts and Practice, The Media: Ownership, Control and Regulation
  • Masteroppgave: «Regelverket for helsepåstander i markedsføring av næringsmidler »

Språk: Engelsk